• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Јавне набавке
Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ

Правилник можете преузети овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2019

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2019

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2019

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2019.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима за младе са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2019

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2019.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја - Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке - 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације - конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2018

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2018.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима за младе са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2018

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2018.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја - Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке - 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације - конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2017

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2017.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2017

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2017.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја - аутобуски превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке - 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације - конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2016

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2016

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2016

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2016.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2016.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја - аутобуски превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке - 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 3/2015.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2015

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2015

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2015

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2015.
4. Предмет набавке је набавка добара опреме за озвучење и расвету.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке - 32340000 - микрофони и звучници и 31527260 - системи расвете.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2015

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2015

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2015

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2015.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја - аутобуски
превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке - 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2014

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2014

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2014

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 3/2014.
4. Предмет набавке је набавка услуга смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке - 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић.
8. Преузимање документације

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2014

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2014

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2014

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2014 .
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја - аутобуски превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке - 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић.
8. Преузимање документације

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2014

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2014

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2014

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2014 .
4. Предмет  набавке је набавка  радова на реновирању.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке - 45453100.
6. Поступак - Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli . Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић.
8. Преузимање документације

 

logo-ministarstvo2

 

 

foklfest

Application for
Students' folklore festival 2018

cioff znak

 

urban

Application for
XIV International Festival of Students' Theaters
"URBAN FEST 2018"

posteri nekad i sad web

55 година Академског позоришта СКЦ Ниш

psihlosko-savetovaliste-baner

Психолошко саветовалиште

Super-Radio-1

Земља:
Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

Пронађи посао у 2 корака 

 ОГЛАСИ ЗА ПОСАО 

Земља:

Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

 
jooble

Аудиције

Октобар - месец пријема нових чланова у ансамбле АКУД-а


Фестивал фолклора

Међународни студентски фестивал фолклора одржаће се од 16. до 21. јула 2018. године у организацији Студентског културног центра Ниш и Фоклорног ансамбла ”ОРО”
Пријавите учешће Вашег ансамбла

 

УРБАН ФЕСТ

XIV Међународни фестивал студенских позоришних сцена "URBAN FEST" одржаће се од 01. до 05. септембра 2018. године. Представе ће се играти под ведрим небом на неколико простора у граду (тргови, паркинзи, паркови, дворишта, летње позорнице...)
Више информација о фестивалу